Automatisering

Automatisering in de automotive sector is eigenlijk niet meer weg te denken en vooral voor de schadeherstelbranche is dit momenteel een “hot item”.

Er zijn diverse systemen op de markt, waarvan er uiteindelijk een klein aantal echt goed inpasbaar en toepasbaar zijn in de autoschadeherstelbranche.

Per bedrijf zijn er andere behoeftes en bij de keuze van een automatiseringssysteem, ook wel back-officesysteem genoemd, en moet deze volledig voldoen aan de gestelde eisen.

Eén van de belangrijkste punten zijn een goede management-informatie zoals:

 • Voor- en nacalculatie

 • Rechtstreekse koppeling met de diverse calculatiesystemen

 • Rechtstreekse facturatie

 • Automatische tijdregistratie

 • Registratie van productiviteit / efficiency op het niveau van

  • Werknemer

  • Afdeling

  • Werkorder

 • Alle informatie direct beschikbaar

Een volgende stap is het volledig digitaliseren van de totale administratie inclusief de archivering.

Doel

Automatisering moet leiden tot een vereenvoudiging van de administratie, tijdwinst en op elk gewenst moment beschikbaar zijn van alle actuele en relevante gegevens waardoor er inzicht is in hetgeen wat er gebeurd in het bedrijf. Hierdoor is men in staat om direct te handelen c.q. in te grijpen.

Waarom Kok Consult ?

Kok Consult heeft de kennis van en ervaring met de diverse automatiseringssystemen die er momenteel op de markt zijn en kan hierdoor het juiste  advies geven dat past bij het individuele bedrijf anders gezegd “het leveren van maatwerk”. Daarnaast kan er ook ondersteuning gegeven worden bij de begeleiding en implementatie van een dergelijk systeem.

Het zijn relatief grote investeringen die zichzelf op korte termijn moeten terug verdienen en resulteren in een beter rendement (winst). Met het juiste, op uw bedrijf afgestemde automatiseringssysteem, is dit gegarandeerd.

Wilt u nadere informatie ? Neem contact met ons op.

terug naar boven