Kwaliteitsmanagement

Het doel van een kwaliteitsmanagementsysteem is een positieve bijdrage te leveren om te komen tot een optimale bedrijfsvoering, klanttevredenheid en rendement. Door het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem krijgt men inzicht in wat er werkelijk gebeurt in het bedrijf doordat er diverse “meetpunten” worden ingevoerd. Op basis van deze meetpunten kunnen tijdig beslissingen worden genomen op basis van feiten om aanpassingen en verbeteringen aan te brengen in de bedrijfsvoering.

Tot medio 2012 kenden diverse mogelijkheden als het gaat om kwaliteits-managementsystemen waaronder:

  • ISO 9001
  • KZS (Kwaliteits Zorg Schadeherstelbedrijven)
  • Focwa Eurogarantborging

Sinds 2009 is door marktpartijen gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe “Hiqure” norm en is medio december 2011 door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd. Op 18 september 2012 is de nieuwe norm geïntroduceerd bij de Focwa autoschadebedrijven.

De introductie van het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem heeft in de autoschade-wereld heeft voor de nodige opschudding gezorgd.

De nieuwe productnorm “Hiqure” (High Quality Repair) voor Eurogarant erkende autoschadeherstelbedrijven heeft tot doel om de consumenten en zakelijke opdrachtgevers zekerheid te geven dat de werkzaamheden die een Eurogarant-bedrijf verricht, (blijven) leiden tot kwalitatief verantwoord en veilig schadeherstel.

Per 1 januari 2015 zijn alle Focwa Eurogarantbedrijven verplicht de nieuwe norm in hun bedrijf te hanteren. De “oude” kwaliteitsmanagementsystemen, ISO 9001, KZS en Focwa Eurogarantborging, voldoen dan niet meer aan de kwaliteitseisen voor erkende Focwa Eurogarantbedrijven.

Tijdig overstappen naar de nieuwe HIQURE norm is daarom een must !!

Kok Consult is voor u de juiste partner om uw bedrijf te begeleiden in en/of overstap naar en het op maatwerk ontwikkelen en implementeren van de nieuwe Hiqure norm.

Er zijn 2 mogelijkheden:

·         Uitsluitend Hiqure norm  als vervanging van KZS,  ISO 9001 of Focwa Eurogarantborging

·         ISO 9001 met implementatie van de Hiqure norm

 

Kok Consult begeleidt het gehele traject inclusief de interne audit tot aan de certificering door een Certificerings Instantie (CI) zoals Kiwa, Kema en ViaNorm.

Cor Kok is specialist op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen en heeft hiervoor diverse opleidingen gevolgd waaronder die van “Lead-auditor ISO 9001”.

Bij het opzetten en implementeren van een volledig kwaliteitsmanagementsysteem door Kok Consult wordt uitgegaan van de praktijksituatie en het beleid van het desbetreffende bedrijf op dat moment.

Indien het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is geïmplementeerd is het bijhouden en onderhoud met minimale inspanning perfect te realiseren. Eventueel is het mogelijk om tegen een vast tarief het kwaliteitsmanagementsysteem door Kok Consult te laten onderhouden.

terug naar boven