Risico

Veilig werken is  een absolute prioriteit

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken moeten deze “in kaart” gebracht worden en daarna maatregelen te worden genomen om de veiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen. Dit wordt vastgelegd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie, afgekort RI&E. De RI&E is wettelijk verplicht voor alle bedrijven.

Omdat de Arboregels en wetgeving voortdurend worden aangescherpt is het voor de individuele werkgever ondoenlijk om deze regels uit te zoeken en op te volgen. Kok Consult kan deze zorg voor uw bedrijf uit handen nemen tegen een scherp tarief.

  • Opstellen en uitwerken van een volledige RI&E, inclusief Plan van Aanpak etc.

  • Jaarlijks up-to-date houden van de RI&E

  • Voorlichting over de RI&E

Ontruiming na een calamiteit

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen er altijd onverwachte situaties ontstaan waarbij het snel en adequaat handelen van levensbelang kan zijn. Vandaar dat er een actueel ontruimingsplan in het bedrijf aanwezig en bij de medewerkers bekend moet zijn.

Doelstelling

De doelstelling voor het beheersen van rampsituaties en/of het bestrijden van ongewone voorvallen gaat uit van:

  • Het beschermen van mensen, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein

  • Het eventueel redden van mensen

  • Het zoveel mogelijk beperken van milieu-, technische en economische schade

Bent u geďnteresseerd en wilt u meer weten dan kunt u nadere informatie vragen en/of eventueel een afspraak maken. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier

terug naar boven