Management

Veel autoschadeherstelbedrijven zijn opgericht door echte vakmensen die van hun hobby hun werk hebben gemaakt en daardoor hoofdzakelijk vakgericht zijn, een beetje vak-idioten die niet zitten te wachten op al die bijkomende rompslomp.

Door de vele veranderingen in de  totale autoschadeherstelbranche, eigenlijk begonnen omstreeks 1985 met de invoering van “Audatex”, is het veranderingsproces begonnen.

De verzekeringsmaatschappijen krijgen steeds meer grip en invloed op de autoschadeherstel-bedrijven. Men kreeg steeds meer te maken met de gestuurde schadestroom, contracten met opdrachtgevers, vorming van ketens, franchising en samenwerkings-verbanden. Meer en meer krijgen de opdrachtgevers een vorm van macht in de bedrijven.

Ook de vele administratieve handelingen waartoe men steeds meer verplicht wordt zijn veelal erg tijdrovend en arbeidsintensief. Daarnaast moet men steeds meer inzage geven in de bedrijfsvoering, financiële resultaten etc. waardoor het eigenlijke vrije ondernemerschap dreigt te verdwijnen. Dit wordt in de toekomst nog veel erger, de voorbeelden zijn er.

Zeker als men van de basis, het vakmanschap, uitgaat krijgt men zoveel extra “balast” op de schouders waar we niet onderuit kunnen maar ook veelal niet weten hoe er mee om te gaan. Alles wordt veel complexer en er komen steeds meer regeltjes en wetten.

Als men met al deze veranderingen goed weet om te gaan zijn er nog steeds goede rendementen te behalen. Met een juiste, praktijkgerichte begeleiding van het management (leidinggevenden) is het zeker te realiseren. Ook verliesgevende bedrijven kunnen weer een positief resultaat realiseren.

Afhankelijk van de situatie in uw bedrijf  zijn er verschillende manieren van begeleiding waarbij als eerste een “Management-analyse” gemaakt moeten worden om het bedrijf volledig in beeld te krijgen. Op basis van deze “Management-analyse” kan er een “Plan van Aanpak” gemaakt worden die gezamenlijk wordt besproken. Mogelijk dat u zelf op basis van de management-analyse het veranderingsproces op gang brengt en is verdere begeleiding niet nodig.

Uiteraard is de begeleiding door Kok Consult niet kosteloos echter aan het einde van het begeleidingstraject zijn de resultaten hoger dan de gemaakte kosten.

U kunt een beroep doen op Kok Consult voor:·       

  • Begeleiding van het management, interne organisatie en bedrijfsprocessen

  • Interim management totale organisatie

  • Crisismanagement (dreigend faillissement, interne ruzies etc.)

  • Rendementsverbeteringen (optimaliseren bedrijfsvoering)

  • Financieel management

  • Personeelsaangelegenheden (indeling, beoordeling, ontslag, wijziging werktijden etc.)

  • Begeleiding bij her- en nieuwbouwprojecten

Geïnteresseerd?

Wij staan klaar voor U.

terug naar boven